Členská schůze 5.11.2020

8 Lis, 2020

Členská schůze 5.11.2020

Členská schůze z 5.11.2020

Svolal: Josef Krobot prostřednictvím sociálních sítí (FB – skupina Členská schůze SZOCHVM)

Předsedal: Josef Krobot

Datum a místo: 5.11.2020 18:00 videochatová místnost skupiny Členská schůze SZOCHMV

Přítomni: Josef Krobot, Anna Prikrtová, Denisa Vítková, Michaela Karasová, Jakub Liška, Miloslava Bistrá, Veronika Haklová, Veronika Grossmanová, Veronika Klobásová, Petr Tejml, Jiří Kytner (11)

Záznam nebyl pořizován.

Návrhová a mandátová komise byly sloučeny. Předsedou Josef Krobot, členkami Denisa Vítková a Anna Prikrtová.

Mandátová komise spočítala přítomné členy – 11 z 16 a uznala schůzi usnášení schopnou.

Program:

 • Zahájení, informace o činnosti výboru a stavu zápisu
 • Příjem nových členů
 • Členské příspěvky
 • Propagační materiály organizace
 • Zpravodaj
 • Usnesení
 • Diskuze
 • Závěr

Ad1) Josef Krobot v 18:00 zahájil schůzi a přivítal přítomné členy.

 1. Sdělil informaci o zápisu SZOCHVM do rejstříku. Od 24.10.2020 je naše organizace oficiální.
 2. Bankovní účet – vybrána FIO banka (bez poplatků, možnost zajistit naše požadavky), účet musí založit dva členové výboru přímo v prostorách banky, vzhledem k současné nákazové situaci je nutné počkat.
 3. Informace o webu vystavnimorcata.cz – poděkování Míše a Tomášovi Karasovým za realizaci webových stránek. Náklady na vytvoření webu a propagační předměty jsou nyní hrazeny z vlastních zdrojů členů výboru.
 4. Seminář Cavy Academy – poděkování Anně Prikrtové za organizaci semináře, bohužel kvůli opatřením vlády musel být seminář odložen. O novém termínu budeme informovat.

Ad2) Příjem nových členů: členská schůze rozhoduje o přijetí nových členů organizace. Výbor žádá o možnost udělení práva rozhodovat o příjmu nových členů do 31.12.2020 kvůli urychlení procesu. Proběhlo hlasování s výsledkem 11-0-0.

 1. Přijímání členů bude zahájeno v polovině listopadu 2020 prostřednictvím formuláře na vystavnimorcata.cz nebo je možné zaslat přihlášku poštou. Členské příspěvky budou ve dvou úrovních jako základní ve výši 700 Kč (pro dospělého člena) a tzv. premium ve výši 1 000 Kč (pro dospělého člena). Informace o premiovém členství budou zveřejněny na webu, bude se jednat např. o drobný dárek z propagačních předmětů organizace, 1 zápisné na 1 naší klubovku, možnost prezentovat svou CHS ve zpravodaji, nafocení morčat na akcích fotografem, přednostní přihlášení na Cavy Academy apod. Výše všech členských příspěvků je uveřejněna na webu www.vystavnimorcata.cz.
 2. Platba členských příspěvků bude od 1.1.2021
 3. Přidružené členství – Josef Krobot informoval o možnosti přidruženého členství v jiných organizacích ČSCH. Nabídl zařízení přidruženého členství do SOCHM pro zájemce z řad našich členů. Ten, kdo bude mít zájem pošle do 14 dnů informaci přímo J. Krobotovi, který následně vše zařídí s paní Bernou.
 4. Časopis Chovatel – je možné si platit předplatné časopisu Chovatel společně s členskými příspěvky. Zájemci se mají nahlásit u J. Krobota. Více informací bude uveřejněno na webu.

Ad3) Členské příspěvky – členská schůze hlasovala o výši členských příspěvků (11-0-0)

Typ členství Dospělý chovatel Mladý chovatel
Řádné 700 Kč 445 Kč
Přidružené 380 Kč 250 Kč
Členství pro zájemce ze zahraničí 820 Kč 600 Kč

+ jednorázový poplatek za registraci nového člena 200 Kč

+ premium členství 300 Kč

+ časopis Chovatel  (bude zveřejněno na webu www.vystavnimorcata.cz)

Ad4) Propagační předměty – k dispozici bude měsíční nástěnný kalendář 2021 ve velikosti A3 a A4 s morčecí tématikou. Velké poděkování všem, co se na kalendáři podíleli, J. Krobot jmenoval Filipa Adamuse, Michaelu Karasovou, Annu Prikrtovou a Veroniku Haklovou. Dále budou k dispozici propisky, které zajistil Josef Krobot a háčkovaná morčátka, která vyrobila Veronika Grossmanová.

Ad5) Zpravodaj bude pouze v elektronické podobě. J. Krobot vyzval přítomné členy k účastí. Do pracovní komise se přihlásili Petr Tejml, Eva Švecová a Denisa Vítková. Je žádoucí, aby se nahlásilo ještě více zájemců.

Ad6) Usnesení

 • Mandátová komise spočítala přítomné členy (11 z 16) a uznala schůzi usnášení schopnou.
 • Členská schůze pověřila členy výboru schvalováním nových členů do 31.12.2020. Hlasovalo 11 přítomných členů. Pro bylo 11, proti 0, zdrželo se 0.
 • Členská schůze schválila výši členských příspěvků. Hlasovalo 11 přítomných členů. Pro bylo 11, proti 0 a zdrželo se 0.
 • Členská schůze navrhuje přijímání nových členů od 15.11.2020 a platbu členských příspěvků od 1.1.2021.
 • Členové, kteří budou mít zájem o přidružené členství v SOCHM do 14 dnů dají vědět Josefu Krobotovi, který vše zajistí.
 • Členové jsou vyzváni k zasílání nápadů a podnětů v oblasti propagačních materiálů organizace, webu a zpravodaje.

 

Ad7) Diskuze

 1. Klobásová a V. Haklová vznesly dotaz na hlavičku PP. Nyní je doporučeno našim členům uvádět jako mateřskou organizaci na svých PP – Specializovaná organizace chovatelů výstavních morčat
 2. Využití loga našimi členy na svých webech, PP apod. je povoleno.
 3. Členové vznesli dotaz ohledně pravidel vydávání PP nebo výpisu předků. Pro přesné vyjádření Josef Krobot kontaktuje ÚOKCHH
 4. Paní Bistrá vznesla dotaz ohledně ocenění CHS a šampionátů. Řeší ÚOKCHH. Poslední termín pro zaslání podkladů pro ocenění CHS je 27.11.2020 a ocenění budou předávána na nějaké akci, kterou upřesní ÚOKCHH.

Ad8) Závěr – J. Krobot poděkoval všem členům za účast a v 19.04 schůzi ukončil.

 

Zapsala: Denisa Vítková

Ověřili: Josef Krobot, Anna Prikrtová