Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat slaví 1. narozeniny

27 Čvn, 2021

Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat slaví 1. narozeniny

Jak ten čas letí. Před pár dny, přesněji 28.6. tomu byl právě rok, kdy na ustavující schůzi v sídle Českého svazu chovatelů v Praze, za podpory 15 zakládajících členů, vznikla Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat. Nově vznikající výbor, ve složení Josef Krobot (předseda), Anna Prikrtová (místopředseda), Michaela Karasová (jednatel), Jakub Liška (pokladník), Denisa Vítková (člen výboru), zakládajícím členům předložil zásady, kterými se bude řídit a jež budou závazné i pro všechny jejich další členy. Zásady vybírali pečlivě a svědomitě tak, aby podporovali chovatelství, osvětu, vzdělávání, informovanost a etické chování jak mezi chovateli samými, tak i vůči zvířatům. (obrázek zásad)

V rámci ustavující schůze byla také schválena tříčlenná kontrolní komise v čele s Miloslavou Bistrou, dále pak byla zvolena Veronika Grossmanová a Veronika Haklová.

 

Za rok fungování organizace jsme představili moderní webové stránky s aktivním profilem pro každého člena, chovatelskou inzercí, kalendářem akcí, články a návody pro chovatele a vyhledávačem chovatelských stanic s důmyslným filtrováním. Protože je SZOCHVM moderní organizací 21.století, jsme velmi aktivní na sociálních sítích, kam často přidáváme důležité informace, novinky a články. Snažíme se zůstat s našimi členy v kontaktu. Nezapomínáme ani na mladé chovatele, kterým pořádáme malé soutěže o dárky.

Významným počinem je měsíční vydávání klubového zpravodaje Cavy Report, na němž se podílí nejen někteří členové výboru, ale i další nadšenci z řad zakládajících členů pod vedením předsedy sboru posuzovatelů Petra Tejmla, který se ujal role šéfredaktora. Cavy Report je odborný časopis a zpravodaj v jednom, vydávaný elektronicky výhradně pro členy SZOCHVM. Každý měsíc zde chovatelé nachází články o standardu, plemenech, veterinární problematice a další. Nechybí samozřejmě ani informace z dění v organizaci a brzy doufejme přibydou i články z výstav.

 

Protože víme, že chovatelství je disciplína složitá a úroveň chovu je mnohdy přímo závislá na míře znalostí samotných majitelů zvířat a zároveň je naším cílem mít vzdělané chovatele a posléze úspěšné vystavovatele, rozhodli jsme se pro pořádání tzv. Cavy Academy seminářů. Jde o komplex přednášek a školení pro chovatele na různá témata z oblasti chovu a vystavování morčat. Jenom dobrý chovatel může být úspěšným vystavovatelem a k tomu chceme našim členům pomoci. Naučit je, jak správně pečovat o svá zvířata, jak je připravit na výstavu, jak řešit problémy v chovu a pomoci jim překonat nelehké překážky, které chovatelství často přináší. První víkendový seminář ze série školení Cavy Academy proběhne 4.-5. září v Bohuňovicích u Olomouce.

 

Další akcí, kterou pro chovatele chystáme je jednodenní výstava morčat, při expozici na výstavě Exotika v Lysé nad Labem, která se uskuteční na konci října. Účast na expozicích je pro nás jednou ze zásad, které jsme si stanovili. Je pro nás důležité, aby se chov ušlechtilých morčat dostal do povědomí široké veřejnosti. Na Exotice v Lysé nabídneme výstavu v trošku jiném duchu, kdy chovatelé uvidí kvality a nedostatky zvířat v širším kontextu celé skupiny. Pro nás trochu nezvyklý a exotický způsob hodnocení zvířat, avšak název celé výstavy si o trochu té exotiky vyloženě říká. Myslím, že pro vystavovatele to bude zajímavá změna a pro veřejnost pěkná podívaná.

Máme ještě spoustu dalších nápadů a plánů a pomalu se je snažíme realizovat. Přestože máme za sebou teprve první rok existence, odvedli jsme již kus práce. Tak nezbývá, než naší SZOCHVM k prvním narozeninám popřát spoustu spokojených členů a dostatek sil a elánu při plnění našich vizí a cílů.

Výbor SZOCHVM