Schůze výboru SZOCHVM – 10.7.2022

6 Srp, 2022

Schůze výboru SZOCHVM – 10.7.2022

Datum konání: 10.7.2022

Schůzi svolala Michaela Karasová při 2. Zahradní přátelské výstavě ve Štěpánově za účelem kooptace nových členů výboru, vedla Anna Prikrtová.

Účastníci: Michaela Karasová, Anna Prikrtová, Denisa Vítková Host: Veronika Grossmanová, Veronika Klobásová

Program: 1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Informace ze schůze KK SZOCHVM 3. Personální změny ve výboru SZOCHVM 4. Diskuse 5. Závěr

Ad1) zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu.

Zapisovatel: A.Prikrtová Ověřovatel: M.Karasová Zápis bude zveřejněn na www.vystavnimorcata.cz

Ad2) Informace od KK SZOCHVM: předsedkyně KK Miloslava Bistrá ke dni 3.3.2022 rezignovala na funkci. KK informovala o kooptaci Elišky Poláčkové do funkce předsedkyně kontrolní komise ke dni 1.5.2022 . Dále pak KK informovala o rezignaci Veroniky Grossmanové ke dni 13.6.2022. Předsedkyně KK Eliška Poláčková a členka KK Veronika Haklová na online schůzi ze dne 8.7.2022 kooptovaly třetího člena KK Patrika Koláře.

Ad3) Rezignace pokladníka Jakuba Lišky. Výborem byla do funkce pokladníka kooptována Veronika Klobásová s účinností ke dni 10.7.2022. Všechny náležitosti jí budou předány v co nejkratším termínu. Dále ke dni 10.7.2022 byla kooptována Veronika Grossmanová jako člen výboru.

Ad4)Proběhla diskuze o následujícím půlroce a akcích pořádaných SZOCHVM, Exotika, školení Cavy Academy.

Ad5) Kontrolní komise je tříčlenná ve složení Eliška Poláčková (předsedkyně KK), Veronika Haklová, Patrik Kolář. Výbor SZOCHVM je pětičlenný. Předseda Michaela Karasová, místopředseda Anna Prikrtová, pokladník Veronika Klobásová, členky výboru Denisa Vítková a Veronika Grossmanová.

Zapsala: Anna Prikrtová

Ověřeno: Michaela Karasová dne 15.7.2022