Soutěž “Morče šampion”

20 Úno, 2021

Soutěž “Morče šampion”

Soutěž “Morče šampion”

Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží výborné a vynikající kvality na výstavách. Ocenění je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B a přiznání titulu je zpoplatněno. Částku určuje ÚOK.

Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč. Částku zasílejte na číslo účtu: 135300369/0800, uveďte variabilní symbol: 888 a ČÍSLO PRŮKAZU, do zprávy pro příjemce vyplňte Vaše jméno a příjmení.

Odeslány musí být následující podklady:

 1. 5 kopií posuzovacích lístků (zkr. PL) či originálů (originály nebudou navráceny) s CAC potvrzením. Součástí PL je uváděno jméno i CHS morčete, aby nemohlo dojít k záměně (viz níže)

CAC potvrzení = čekatelství na šampiona; červené razítko posuzovatele s označením CAC + jméno posuzovatele (dále jen CAC)

 1. Kopie PP daného morčete s registračním číslem (morče musí být registrováno v ČR).
 2. Vyplněnou žádost o vydání šampionátu
 3. V případě žádosti o vydání morče Grand Šampion zaslat kopii ocenění morče Šampion.

Možnosti zasílání žádostí:

 1. Poštou (netřeba doporučeně) na adresu: Jiří Kytner, Prusíkova 2398/10, Praha 13 – Stodůlky, 155 00❗Došlo ke změně adresy pro zasílání šampionátů.
 2. elektronicky na e-mailovou adresu: jirka@klubmorcat.cz Prosím, žádost zasílat naskenovanou v celém souboru, případně popisovat přiložené soubory, např. PPjméno, ŽÁDOSTjméno, POSUZ.LÍSTEKjméno, ..

Obecná pravidla pro ocenění morčete titulem šampion :

 • Na každé výstavě posuzované dle českého standardu, kde morče získá více jak 96 bodů včetně, je na PL uděleno CAC
 • Při posuzování podle evropského standardu se CAC uděluje ziskem nejméně 95 bodů, což odpovídá hodnocení HV (hervorragend) nebo V.
 • Je v zájmu majitele si CAC na posuzovacím lístku hlídat, stejně tak mít uvedené správné jméno zvířete. Za správné údaje uvedené na PL je zodpovědný pořadatel výstavy. Případné změny na PL musí být čitelně zaznamenány a ověřeny razítkem a podpisem posuzovatele. V případě špatně zaznamenané změny, která nebude pro správce šampionátu ověřitelná dle zaslaných údajů od pořadatele, nebude následně takový šampionát uznaný. Je v zájmu jak pořadatele, tak hlavně vystavovatele vše překontrolovat a případné neshody vyřešit ještě na výstavě s pořadatelem /s posuzovatelem.
 • U zahraničních výstav je nutné předložit originální PL českému posuzovateli, který rozhodne o udělení CAC. Na PL musí být uvedeno čitelně jméno morčete, které musí souhlasit s výstavním katalogem. V případě že na výstavě nebyl katalog k dispozici, musí být stvrzeno pořadatelem zahraniční výstavy.
 • PL s CAC nejsou časově omezeny a jsou udělovány a platné po celý život morčete.
 • PL s CAC jsou přenosné na jiného majitele.
 • Titul není udělován automaticky a je třeba o něj žádat (viz výše uvedené).
 • Majitel morčete, který o získání titulu pro své vystavované morče usiluje nemusí být jeho chovatelem (morče může pocházet z jiné chovatelské stanice, nebo importu).
 • Získaný titul může majitel vyznačit v průkazu původu oceněného morčete a v průkazech původu potomků ve výpisu předků poznámkou „JUNIOR ŠAMPION (JCH)“, „ŠAMPION (CZCH)“, “GRANDŠAMPION (GCH)”, “INTERŠAMPION (ICH)”.
 • Potvrzené PL s CAC mohou být použity pouze pro žádost jednoho typu šampionátu.
 • Při ocenění morčete některým z titulů je na titul zapsán aktuální majitel morčete, který se uvádí v žádosti o vydání šampionátu. Změna majitele na titulu se neprovádí.
 • Před vydáním titulu je v ověřováno jméno morčete a přítomnost na dané výstavě uvedeného na PL správcem šampionátů.
 • Morče musí být registrované, evidované v plemenné knize morčat ČR.

Titul “Morče Junior Šampion České republiky”

 • Je zapotřebí 5x PL s CAC.
 • Ze tříd baby, junior, maximálně 1x ze třídy adult do 1 roku věku morčete (do dne předcházejícímu dni 1. narozenin morčete).
 • PL s CAC musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul “Morče Šampion České republiky”

 • Je zapotřebí 5x PL s CAC, nejméně 3x musí být z výstavy pořádané v ČR.
 • PL s CAC musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Započítává se do soutěže chovatelských stanic. Soutěž je zpravidla vyhodnocena 1x ročně s předchozím oznámením.Dle určitého počtu titulů CZCH má daná CHS nárok na udělení titulů:
  BRONZOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE – 5 titulů morče šampion
  STŘÍBRNÁ CHOVATELSKÁ STANICE – 10 titulů morče šampion
  ZLATÁ CHOVATELSKÁ STANICE – 15 titulů morče šampion
  PLATINOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE – 30 titulů morče šampion
  DIAMANTOVÁ CHOVATELSKÁ STANICE – 50 titulů morče šampion

Titul “Morče Grandšampion”

 • Je zapotřebí získání titulu “morče šampion”.
 • Je zapotřebí 5x PL s CAC.
 • PL s CAC musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Zaslání kopie titulu morče šampion společně s žádostí.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul “Morče Interšampion”

 • Je zapotřebí 5x PL s CAC, přičemž nejméně 3 musí být ze zahraniční výstavy, od nejméně 2 různých posuzovatelů.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Informace vychází z nařízení ÚOK na www.rodent.cz