Organizace

Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat

SZOCHVM

Organizace byla založena dne 28.6.2020 viz náš zápis ze schůze

Cíle naší organizace

 • Sdružovat členy s důrazem na osobní přístup
 • Rozšiřovat chovatelskou základnu s přihlédnutím na aktivní podporu nových členů
 • Motivovat k prezentaci svých odchovů na výstavách
 • Vzdělávat laickou veřejnost
 • Zkvalitňovat exteriér chovaných zvířat dle platného standardu s ohledem na zdraví v první řadě
 • Posunovat chov na profesionální úroveň
 • Rozvíjet znalosti stávajících členů
 • Zajistit dostupnost informací a novinek v chovu morčat
 • Pořádat výstavy, expozice, školení, přednášky, chovatelské akce, publikovat
 • Zaštítit a podporovat výstavy pořádané členy organizace
 • Plně využívat sociální sítě, internet a další média
 • Spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí zabývajícími se chovem morčat

Co si od nové organizace slibují zakládající členové?

Vzájemnou spolupráci a šíření znalostí mezi členy, moderní a otevřenou komunikaci o celém fungování klubu, pomoc při pořádání výstav.
Míša Karasová
Jednatelka a dlouholetá chovatelka
Nové výzvy a soutěže pro chovatele. Podporou těchto aktivit ze strany naší organizace můžeme lidi motivovat aby se zúčastnily výstav a školení.
Petr Tejml
Zakládající člen a mezinárodní posuzovatel
Školení a informace pro začínající chovatele, ocenění chovu vzácnějších plemen a barev s důrazem na správnost a kvalitu chovu.
Veronika Haklová
Členka kontrolní komise a začínající chovatel

Členové výboru a kontrolní komise

Pepa Krobot
Předseda výboru
pepa.krobot@vystavnimorcata.cz
Anna Prikrtová
Místopředsedkyně výboru
anna.prikrtova@vystavnimorcata.cz
Míša Karasová
Jednatelka
misa.karasova@vystavnimorcata.cz
Jakub Liška
Pokladník
jakub.liska@vystavnimorcata.cz
Denisa Vítková
Členka výboru
denisa.vitkova@vystavnimorcata.cz
Miloslava Bistrá
Předsedkyně kontrolní komise
kk@vystavnimorcata.cz
Veronika Grossmanová
Členka kontrolní komise
kk@vystavnimorcata.cz
Veronika Haklová
Členka kontrolní komise
kk@vystavnimorcata.cz

Články týkající se naší organizace

Členská schůze 5.11.2020

Členská schůze z 5.11.2020 Svolal: Josef Krobot prostřednictvím sociálních sítí (FB – skupina Členská schůze SZOCHVM) Předsedal: Josef Krobot Datum a místo: 5.11.2020 18:00 videochatová místnost skupiny Členská schůze SZOCHMV Přítomni: […]

Ustavující schůze 28.6.2020

Dne 28.6.2020 byla svolána ustavující schůze s cílem založit novou specializovanou organizaci chovatelů výstavních morčat. Na schůzi byli zvoleni členové výboru a kontrolní komise. Byly představeny vize a cíle spolku.