Exotika 2022

23 Srp, 2022

Exotika 2022

 

Výstavní podmínky

Exotika 2022

 

Datum a místo konání

 • 29.10.2022, Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
 • Sobota 9-18hod.

Vystavovaná plemena a standardy, posuzování

 • Standard A (všechna uznaná plemena), standard B (všechna uznaná plemena + plemena a barvy v uznávacím procesu), standard C
 • Posuzování standardu A a B: proběhne podle platného českého standardu (https://www.rodent.cz/ke-stazeni/Standard_1_7_2019.pdf).
 • CAC se zadává od 96 b a výše.
 • Vystavovatel má povinnost si svá morčata přinést k posuzování, případně si zajistí zástupce.
 • Posuzovatelé: Melanie Polinelli (CH) standard A, B , standard C – adept na posuzovatele

 

Klecné a podmínky

 • Vystavovatel standardu A a B musí být členem ČSCH, vystavovatel standardu C nemusí být členem
 • Zápisné: 150Kč, klecné: 150 Kč
  Premium členům, kterým nebylo zápisné vráceno na Klubovém šampionátu, bude zápisné vráceno po ukončení výstavy na číslo účtu, ze kterého uhradili výstavní poplatky.
 • Morčata budou vystavena v klecích, bude zajištěna podestýlka a napájení, krmivo si zajistí každý své.
  • Bezsrstá plemena budou vystavena v průhledných plastových boxech, které si vystavovatel sám zajistí.
 • Každé vystavené morče musí projít přejímkou
 • Je vypsána kategorie: jednotlivec, pár (2 morčata stejného plemene a barvy, různého pohlaví bez ohledu na věkovou třídu), chovná skupina (4 morčata stejného plemene a barvy, různého pohlaví a věkové třídy), kolekce (4 morčata stejného plemene, barvy, věkové třídy a různého pohlaví).
 • Zasláním přihlášky vystavovatel souhlasí s pořizováním fotografií morčat pořadatelem a jejich použitím k marketingovým a reprezentativním účelům SZOCHVM.
 • Všechna morčata musí být přítomna po celou dobu výstavy a manipulovat s nimi může jen vystavovatel nebo pověřená osoba (př. asistent pořadatele, posuzovatel apod.).
 • Není povoleno vystavovat březí samice, nemocná morčata nebo nepovoleně upravená (např. obarvená srst, zastřižená koruna, holení u skinnů apod.)

Přejímka

 • sobota 7:30-8:30 hod.
 • vystavovaná i prodejní morčata musí být zdravá a bez vnějších parazitů.
 • morčata musí mít potvrzení od veterináře (max. 3 dny staré) nebo čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • covid – na výstavě budou dodržována aktuální platná nařízení vydaná Vládou ČR
 • při přejímce vystavovatel obdrží obálku s katalogem a značkami na ucho, které před vložením morčete do klece vylepí na jeho ucho.

Prodej morčat

 • bude zajišťován pořadatelem, poplatek za prodej je 10% z ceny morčete, nejméně však 50Kč (Tzn. Minimální poplatek z prodeje je 50 Kč za prodané morče, u ceny 500 Kč a více bude účtován poplatek ve výši 10% z ceny zvířete.), neplatí se klecné. Prodávající je povinen při přejímce odevzdat soupisku prodejních morčat, jejich PP a řádně vyplněné prodejní lístky. Prodávající je povinen označit prodejná zvířata značkou s číslem na ucho.
 • Podmínkou je stáří zvířat min. 4 týdny a váha 300 g
 • V prodejní kleci může být 1 dospělý jedinec nebo max. 3 mláďata stejného pohlaví, dbejte na snášenlivost.
 • Počet klecí si vystavovatel rezervuje při přihlašování morčat přes systém It´s showtime – www.vystavy.klubmorcat.cz
 • obsadit prodejní klece mohou jen vystavovatelé, pořadatelé a pomocníci.

 

Ocenění

• Na výstavě bude uděleno CAC u morčat, která obdrží 96 – 100 bodů ve standardu A, B (skinny, baldwin, cuy)

• Podmínkou pro udělení ceny je minimální bodový zisk 94

• Počet zadávaných míst závisí na počtu přihlášených zvířat v dané kategorii. Pro 3 místa (7 morčat a více), 2 místa (4-6 morčat) a 1 místo (1-3 morčata). Třídy mohou být sloučeny.

• Pořadí (rozstřely) určuje pouze posuzovatel.

1. až 3. místo v plemeni a případné barevné skupině

1. až 3. místo nejlepší krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třída A samec

1. až 3. místo nejlepší krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třída A samice

1. až 3. místo nejlepší krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třída J samec

1. až 3. místo nejlepší krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třída J samice

1. až 3. místo nejlepší krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třída B samec

1. až 3. místo nejlepší krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třída B samice

1. až 3. místo nejlepší pár/kolekce/skupina v krátkosrsté/dlouhosrsté/bezsrsté třídě

BIS standard A i B

1. až 3. Mazlíček

 

Přihlášení a platba

 • Přihlašování proběhne přes systém It´s showtime – https://vystavy.klubmorcat.cz/
 • Začátek přihlašování 10.9.2022 20:00
 • Uzávěrka přihlášek a plateb 10.10.2022 20:00
 • Zápisné: 150 Kč, klecné 150 Kč/morče
 • Počet morčat na jednoho vystavovatele není omezen
 • Platbu zašlete na č.ú. 2901911839/2010 , jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované ve Vaší přihlášce (na It´s Showtime). Do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a příjmení.
 • Za všechna morčata, která budou po uzávěrce přihlášena, bude vyžadováno zaplacení klecného, a to i v případě, že se morčata z jakéhokoliv důvodu na výstavu nedostaví, nebo je vystavovatel nestihne před uzávěrkou odhlásit. Při neúčasti na výstavě nevzniká nárok na vrácení výstavních poplatků.
 • Po uzávěrce bude možné nahlásit změnu morčete pouze za dodržení podmínek – stejného plemene a třídy. Na výstavě při přejímce již nebude možné udělat ani výše uvedenou změnu.

Kontakt na pořadatele

SZOCHVM, info@vystavnimorcata.cz, Míša Karasová 728 755 962, Anna Prikrtová 777198617

Protože se jednodenní  výstava morčat Exotika 2022 koná jako součást celostátní výstavy exotických zvířat už od středy 26.10 až do neděle 30.10. velmi uvítáme dobrovolníky na pomoc při expozici (a i na výstavě – prodej reklamních předmětů, prodej morčat, pomoc při zapisování (nutnost znát Aj nebo Nj), pomoc při zajistění expozice, stavění a úklid expozice. Dobrovolníci, hlaste se. Potřebujeme vás :o)

Vystavovatel svou registrací na výstavu souhlasí s výše uvedenými výstavními podmínkami a s uveřejněním svých údajů v katalogu.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit výstavní podmínky nebo posuzovatele v zájmu zdárného průběhu výstavy. Při hrubém porušení dobrých mravů a etiky chování na výstavě si pořadatel vyhrazuje právo vykázat narušitele z výstavy bez nároku na posouzení a ocenění.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit :o)

info@vystavnimorcata.cz

+420 728 755 962

+420 777 198 617

Výbor SZOCHVM

 

Sponzor výstavy: