Často kladené dotazy

Co vás nejvíce zajímá?

Členem SZOCHVM se může stát každý, koho zajímá chov morčat, podmínkou není ani vystavovat ani odchovávat. Pokud chcete vlastnit také chovatelskou stanici, je potřeba zažádat o název chovatelské stanice ÚOK CHHL. O název CHS se žádá až po zaplacení příspěvků v SZOCHVM.

Založení chovatelské stanice je jedním z kroků, pokud se chcete chovu morčat plně věnovat a vydávat průkazy původu (PP). Takový chovatel musí být registrovaným členem Českého svazu chovatelů. Pokud platíte členství v některé organizaci SZOCHVM, SOCHM, jakákoliv ZO, jste zároveň členy i ČSCH, z.s.

Po zaregistrování a zaplacení členského příspěvku obdrží chovatel členský průkaz s členským číslem, pod kterým je veden a může svá morčata registrovat. Název chovatelské stanice si pečlivě rozmyslete. Ten se pak odesílá ke schválení. Po obdržení Certifikátu chovatelské stanice již můžete svou CHS využívat. Certifikát je platný po dobu hrazení členských příspěvků. Pokud Vaše registrace zanikla, nemůžete dále využívat název chovatelské stanice.

Od 1.1.2010 je nutné žádat o název chovatelské stanice na webových stránkách ÚOK CHHL – http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic. Žádost je možné podat až po zaplacení členských příspěvků.

PP – je zkratka “průkaz původu”. Jedná se o oficiální dokument o původu zvířete. Průkaz původu je možné vydat pouze mláděti, které má alespoň jednoho rodiče registrovaného a je vhodné k chovu dle standardu a registračního řádu.

PP může být vydáno i jedinci, který vhodný k chovu není. Nicméně v průkazu musí být uvedena informace o dané vadě nebo poznámka “nestandard”.

PP může být vydán pouze registrovaným chovatelem.

VP –  je zkratka “výpis předků” a je to neoficiální listina, na kterém chovatelé sepíší předky zvířete. Je to zcela neoficiální dokument, tato zvířata “nejsou papírová”. U rodičů mláďat s VP byl nějaký důvod, proč nebyli vpuštěni do chovu. Může být vydán neregistrovaným hobby chovatelem morčeti, které nemá registrovaného ani jednoho rodiče, případně morčeti, které nesplňuje charakteristiky plemene.

Registrovat lze pouze morčata odpovídající standardu a podmínkám registračního řádu. Morče, které úspěšně registrací projde, obdrží jedinečné registrační číslo a stane se tak chovným jedincem. Pouze potomkům po registrovaných (uchovněných) rodičích lze vystavit oficiální průkaz původu.

Standard je v podstatě popis dokonalého morčete, plemene, barvy či kresby, podle kterého se hodnotí morče na výstavách. Snahou chovatelů je přiblížit odchovaná morčata tomuto dokonalému popisu.

ČESKÝ STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT
EVROPSKÝ STANDARD MORČAT

Většina výstav je organizována prostřednictvím serveru “IT IS SHOW TIME” – registrační systém pro výstavy drobných hlodavců. Na zmíněném webu je zveřejněn přehled všech nadcházejících výstav, na které je možno se přihlásit. Před tím, nežli se budete moci registrovat na výstavu, musíte si vytvořit uživatelský účet zde a následně se přihlásit.

Pokud není ve výstavních podmínkách uvedeno jinak, tak se výstav mohou účastnit jen registrovaní členové ČSCH. Morče nemusí být registrované, ale musí odpovídat standardu.

Účastí na výstavě prezentujete svá morčátka, dostanete posudek, kde se hodnotí, jak moc morče odpovídá standardu. CHS se tím posouvá dále ve zkvalitňování svého chovu.

Musíte se rozhodnout, u které organizace chcete mít hlavní členství a tím pádem u té druhé budete členem přidruženým. S tím jsou spojené členské poplatky, které člen hradí do své organizace. Tyto poplatky zpravidla naleznete na webových stránkách organizace, popřípadě Vám je sdělí někdo z výboru organizace. Pokud chcete být členem pouze jedné organizace s jedním hlavním členstvím, též je to možné.

Máte možnost se rozhodnout, jestli chcete být členem i v jiné organizaci, kde poté uhradíte částku za přidružené členství (tato částka je osvobozena od poplatku, který platíte u mateřské ZO).
Příklad: Chci být členem SZOCHVM s hlavním členstvím, tím pádem do této organizace uhradím poplatek za členství. Zároveň se rozhodnu pro přidružené členství v jiné organizaci, zde pak zaplatím jen poplatek pouze za přidružené členství.
Ano můžete, je třeba se do naší organizace zaregistrovat přes webový registrační formulář. Tím, že provedete tuto registraci, dáte informaci výboru organizace, že se chce stát členem a výbor zajistí evidenci u ČSCH. V případě přestupu bude výbor informovat předsedu původní organizace, kde jste byli členy. Není třeba podstupovat žádné další kroky, organizace si informaci předají mezi sebou.
Registrační formulář do Specializované základní organizace chovatelů morčat naleznete zde:

Pokud si pořadatel výstavy neurčí jinak, můžete se zúčastnit jakékoliv výstavy, kterou pořádá organizace spadající pod ČSCH. Pro účast na výstavě je nezbytné být členem ČSCH (např. v SZOCHVM, SOCHM, okresní ČSCH Tuněchody, Benešov, Rychnov apod.).

Ano budou, protože soutěže jsou vyhlašované Ústřední odbornou komisí chovatelů hlodavců.
Detaily naleznete zde: http://www.rodent.cz/souteze/
UOK, neboli Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců je nadřízeným orgánem specializovaných organizací hlodavců (morčata, potkani) a místních okresních organizací ČSCH, kde mají chovatele morčat (např. Tuněchody, Benešov nad Pl., Rychnov n.K. apod.). Pod UOK spadají obě organizace chovatelů morčat a mají stejnou úroveň i podmínky. Všechna vydaná nařízení, předpisy, standard, posuzovací lístky, vydávání PP, atd. jsou pro obě organizace totožné.
Odkaz na stránky UOK, kde naleznete důležité informace: http://www.rodent.cz/

Jak bylo zmíněno výše, standard vydává UOK ve spolupráci se sborem posuzovatelů a platí pro všechny organizace chovatelů morčat pod ČSCH.

Jako člen SZOCHVM budete mít k dispozici každý měsíc „zpravodaj“ , kde naleznete zajímavosti ze světa morčat. Pro příští rok budou připraveny zajímavé soutěže s morčecí tématikou, jak pro dospělé, tak i naše nejmenší. Můžete se zúčastnit vzdělávacích programů (Cavy Academy), které výbor SZOCHVM ve spolupráci s posuzovateli a zkušenými chovateli chystá.
Mohu si vybrat mezi dvěma typy členství, detail je uveden zde:

V části mateřská ZO uvedete název organizace, u které jsem hlavním členem.

Průkaz ke stažení naleznete zde: http://www.rodent.cz/ke-stazeni.html

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište nám na náš facebook email: info@vystavnimorcata.cz nebo vyplňte formulář níže.