Kandidátka na pozici na člena výboru a KK SZOCHVM

5 Pro, 2022

Kandidátka na pozici na člena výboru a KK SZOCHVM

Máte-li zájem o pozici člena ve výboru, prosíme o vyplnění kandidátky  a zaslání na info@vystavnimorcata.cz do 28. 12. 2022.

Kandidátka na pozici na člena KK SOCHM

V současné době nemáme kontrolní komisi (KK), což umožňují Stanovy ČSCH. Máte-li zájem o pozici člena v KK, prosíme o vyplnění kandidátky  a zaslání na vybor@klubmorcat.cz do 31. 12. 2022.

Výroční členská schůze z 12. 1. 2020 rozhodla, že kontrolní činnost bude prováděna každoročně při výroční členské schůzi.  Na výroční členské schůzi předloží výbor přítomným členům k nahlédnutí účetnictví za uzavřené období. Kontrolou pověřen Jiří Dobiášovský.