Pozvánka na členskou schůzi 13.1.2024

13 Pro, 2023

Pozvánka na členskou schůzi 13.1.2024

Vážení chovatelé, členové Specializované základní organizace chovatelů výstavních morčat,

dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat on line, a to v sobotu 13.1.2024 od 19:00 hod.

Všem členům, kteří mají zaplacené příspěvky na rok 2024, bude rozeslána pozvánka pomocí e-mailu, kterým jste se registrovali do Specializované základní organizace chovatelů výstavních morčat.

V čase konání schůze pak stačí pouze kliknout na odkaz a budete připojeni. Buďte, prosím dochvilní. Vaše účast je velmi důležitá.

 

Program schůze:

Zahájení

Zvolení mandátů, návrh komise a ověřovatele zápisu

Kontrola usnášení schopnosti členské schůze

Program schůze a jeho schválení

Shrnutí roku 2023 – propagační předměty, pořádané akce

Hospodaření za rok 2023

Rozpočet na rok 2024

Plány na rok 2024

Členská základna, přivítání členů, členské poplatky

Poděkování všem, kdo se podílí na chodu organizace

Usnesení

Diskuze

Ukončení

 

Pokud máte nějaké návrhy či připomínky, které byste rádi na schůzi projednali, můžete je do 1.1.2024 zaslat na info@vystavnimorcata.cz, abychom je stihli ve výboru projednat.

Pokud se nemůžete zúčastnit, prosíme o předání oprávnění, plné moci, k zastupování členovi, kterému věříte, aby jednání bylo usnášení schopné. Plnou moc naleznete ke stažení v příloze pod tímto článkem. Podepsanou plnou moc nám prosím zašlete na info@vystavnimorcata.cz. Děkujeme.

plna_moc_schuze