Zápis ze schůze 8.1.2023

16 Úno, 2023

Zápis ze schůze 8.1.2023

Členská schůze 8.1.2023

 

Zápis z online členské schůze 8.1.2023

Svolala: Michaela Karasová prostřednictvím pozvánky zveřejněné na webu organizace (www.vystavnimorcata.cz) a zasláním pozvánky do emailové schránky členů

Předsedala: Anna Prikrtová

Zapisovala: Veronika Grossmanová

Datum a místo konání: 8.1.2023, chatovací místnost Google Meet

Přítomni:  celkem 21 členů a 1 řádný MCH viz soupiska; plné moci: Veronika Haklová, Pavlína Kolářová

Záznam nebyl pořizován.

Program schůze:

 • Zahájení a přivítání členů
 • Přizvání předsedkyně kontrolní komise Elišky Poláškové s hlasem poradním
 • Zvolení mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu
 • Kontrola usnášení schopnosti členské schůze
 • Program schůze a jeho schválení
 • Členská základna
 • Představení kandidátů do výboru SZOCHVM a KK
 • Volby do výboru SZOCHVM
 • Volby do KK
 • Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
 • Návrh členů do vyšších organizačních struktur
 • Návrh kandidátů na valnou hromadu
 • Členské příspěvky na rok 2024
 • Zpráva z ÚOK
 • Diskuze
 • Usnesení a návrhy
 • Ukončení

Ad1) Anna Prikrtová, místopředsedkyně, v 20:02 zahájila schůzi, přivítala přítomné členy a popřála všem do nového roku. Byla přizvána předsedkyně kontrolní komise Eliška Poláčková.

Ad2) Mandátová a volební komise byly sloučeny. Zvoleni – Petr Tejml, Denisa Vítková a Michaela Karasová.                                                                                                                Zápis provede Veronika Grossmanová, ověřovatelem zápisu budou ostatní členové výboru- Anna Prikrtová, Michaela Karasová.

Návrhová komise byla zvolena Eliška Poláčková, Veronika Klobásová, Veronika Grossmanová

Členská schůze schválila členy komise – pro 23, proti 0, zdrželo se 0 (23-0-0)

Ad3) Mandátová komise sdělila, že schůze je usnášeníschopná. Z celkového počtu 39 členů organizace, z toho 4 MCH, je přítomno 21členů, z toho 1 MCH a uděleny 2 plné moci.

Ad4) Anna Prikrtová představila program schůze. Členové souhlasí s programem schůze.

Ad5) Členská základna – aktuálně máme 39 členů, z toho 4 mladé chovatele a 9 zcela nových členů. Na první členské schůzi bylo schváleno schvalování nových členů výborem.

Ad6) Představení kandidátů do výboru SZOCHVM a KK

 • Předseda – Michaela Karasová: je zakládajícím členem SZOCHVM. Členem ČSCH je od roku 2011 a vlastní chovatelskou stanici Anubis. Od roku 2020 je členem SZOCHVM a od r. 2021 je předsedkyní SZOCHVM. Pořádá klubové výstavy, zajišťuje chod organizace, stará se o přijímání nových členů, vytváří webové stránky klubu, dává podobu Cavy reportu a všem materiálům a reklamním předmětům, plus další aktivity v klubu. Za sebe pořádá výstavy v Kladně.

 

 • Jednatel – Anna Prikrtová: je zakládajícím členem SZOCHVM. Členem ČSCH je od roku 2003 a vlastní chovatelskou stanici Cavia Ania, aktivně od začátku členství pořádá výstavy, na kontě jich má okolo 50. Od roku 2013 je posuzovatelkou morčat. Od roku 2020 je místopředsedkyní SZOCHVM. Aktivně organizuje výstavy, školení a akce pořádané SZOCHVM, píše články, spravuje Facebook, koordinuje práci výboru.

 

 • Pokladník – Veronika Grossmanová: je zakládajícím členem SZOCHVM. Členem ČSCH je od roku 2012, členem SZOCHVM od roku 2020, od r. 2022 součástí výboru. Od vzniku organizace se aktivně podílí na akcích a výstavách pořádaných klubem, zajímá se o dění a chod organizace.

 

 • Člen výboru – Denisa Vítková: zakládající člen výboru, členem ČSCH od roku 2003, chovatelská stanice Cavia Bohemia, členem SZOCHVM od roku 2020, je posuzovatelkou morčat od roku 2008, zároveň je i evropskou posuzovatelkou morčat, je zkušeným členem výboru, předává své mnohaleté vědomosti a zkušenosti. Aktivně se podílí na zajištění výstav a akcí pořádaných SZOCHVM.

 

 • Člen výboru – Roman Pejml: členem ČSCH od roku 2021, členem SZOCHVM 2022, chovatelská stanice KV Mirakulum Cavia.

 

 • Předsedkyně kontrolní komise – Eliška Poláčková: chovatelka a posuzovatelka morčat, místopředsedkyně sboru posuzovatelů, funkcionář v ZO Tuněchody, členem ČSCH od r. 2006, chovatelská stanice Eleonora.

 

 • Člen kontrolní komise – Veronika Haklová: chovatelská stanice Vortex, členem ČSCH od roku 2019, zakládajícím členem SZOCHVM, členem od r. 2020.

 

 • Člen kontrolní komise – Markéta Vokáčová: studentka, chovatelka morčat, aktivně se účastní akcí a výstav, podílí se na chodu chovatelské stanice Z Tyršovy zahrady.

A7) Volby do výboru SZOCHVM –

Předseda – Michaela Karasová: odsouhlaseno, pro23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Jednatel – Anna Prikrtová: odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Pokladník – Veronika Grossmanová: odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Člen výboru – Denisa Vítková: odsouhlaseno, pro 21, proti 1, zdržel se 1 (21-1-1)

Člen výboru – Roman Pejml: neodsouhlaseno, pro 5, proti 16, zdržel se 2 (5-16-2)

Ad8) Volby do kontrolní komise

Předseda KK – Eliška Poláčková: odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Člen KK- Veronika Haklová: odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Člen KK- Markéta Vokáčová: odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Ad9) Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí – bude se konat pravděpodobně v květnu, proběhnou i volby do ÚOK. Vzhledem k vytíženosti členů navrhujeme 3 možné delegáty, z nichž bude později vybrán jeden. Navržení jsou Petr Tejml, Michaela Karasová, Anna Prikrtová.

Petr Tejml – odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Michaela Karasová – odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Anna Prikrtová – odsouhlaseno, pro 23, proti 0, zdržel se 0 (23-0-0)

Ad10) Návrh členů do vyšších organizačních struktur – členské schůzi se dává na vědomí, že navržen bude Petr Tejml

Ad11) Návrh kandidátů na valnou hromadu- nikdo se členů nemá zájem účastnit se na valné hromadě

Ad 12) Členské příspěvky na rok 2024 – členská schůze odsouhlasila, že příspěvky pro rok 2024 zůstávají stejné jako pro rok 2023

Ad 13) Zpráva z ÚOK : všechny nové informace naleznete na www.rodent.cz,

 • rozšířena soutěž chovatelských stanic:

Topazová chovatelská stanice -100šampionů ČR

Rubínová chovatelská stanice -200šampionů ČR

Smaragdová chovatelská stanice -300šampionů ČR

Safírová chovatelská stanice -400šampionů ČR

Briliantová chovatelská stanice -500šampionů ČR

 • aktualizace Standardu morčat k 1.1.2023 – doplněny anglické názvy a aktualizace
 • k 1.1. 2023 uznány nové barvy amber (oranžový odstín na blue pigmentu s tmavým okem) a rudá (tmavě zlatá s rubínovým okem a tmavým pigmentem)
 • nové názvosloví k barvám s modrým genem z červenožluté řady: zatím jediná uznaná barva je amber

červená/oranžová s modrým genem – amber

buff s modrým genem – champagne

krémová s modrým genem – vanilla

bílá s modrým genem – bílá

Soutěž morče Šampion od 1. 1. 2023 smí získat morče s 5xCAC, kde je minimálně 3xCAC z posudků dle českého standardu, tedy nad 96b. Nelze získat titul použitím 5XCAC z posudků dle EE standardu, nad 95b

 • Nová koordinátorka pro práci s adepty na posuzovatele je Ing. Eva Levá
 • Koordinátorka pro uznávací řízení je posuzovatelka morčat Nikola Moser
 • K 1.1. 2023 byl upraven Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat, aktuálně ve schvalovacím procesu plemeno minipli a barva levandulová
 • Z Evropského svazu přišla informace, že nejbližší výstava BSES bude v roce 2023 v Affligeme nedaleko Bruselu, počítá se i se Speciální výstavou pro skinny. Sandra Vandenbussche potvrdila, že se bude konat 24.11. – 26.11. 2023.

Ad 14) Diskuze:

Ad 15) Usnesení a návrhy:

 • Mandátová komise spočítala přítomné dospělé členy a plné moci (23), nadpoloviční většina pro usnášeníschopnou schůzi je 18. Schůze byla usnášení schopná.
 • Členská schůze bere na vědomí výsledky voleb, informace z ÚOK CHHL – soutěž chovatelských stanic, morče šampion, názvy nových barev, seznámení s koordinátory, informace z EE
 • Usnesení návrhové komise: pověřuje výbor spoluprací s ÚOK CHHL, organizací klubových akcí

 

Ad 14) Závěr a ukončení schůze

Členové výboru poděkovali členům za účast na online schůzi, Anna Prikrtová ve 20:47 schůzi ukončila.

Ověřila Anna Prikrtová, Michaela Karasová, Denisa Vítková, 10. 1. 2023